Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op zowel een bezoek aan www.vvswitch.nl als op de verwerking van persoonsgegevens van de leden van VV Switch.

VV Switch garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van de website. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt VV Switch de volgende persoonsgegevens van haar leden vast:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Nevobo lidmaatschapnummer
 • Pasfoto
 • Betaalgegevens

Bovengenoemde gegevens (met uitzondering van de betaalgegevens) worden verwerkt via Sportlink (www.sportlink.nl) om leden te registreren bij de Nevobo. Beide partijen voldoen aan de AVG.

Verder gebruikt VV Switch bovenstaande gegevens om haar eigen administratie bij te houden met betrekking tot de indeling van teams, de automatische incasso van de lidmaatschapcontributie en bijhouden van de e-maillijsten. VV Switch bewerkt haar gegevens via Google Drive, een service die wordt aangeboden door Google Inc. 

Smoelenboek
Hiernaast worden onderstaande gegevens ook gepubliceerd in het VV Switch smoelenboek. Dit smoelenboek kan door alle leden van VV Switch worden geraadpleegd als zij op www.vvswitch.nl zijn ingelogd. In het smoelenboek worden de volgende persoonsgegevens gepubliceerd:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nevobo lidmaatschapnummer
 • Pasfoto
 • Datum verjaardag (zonder vermelding van geboortejaar)

Hoe lang VV Switch uw gegevens bewaard
VV Switch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
VV Switch verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, zoals het registreren bij de Nevobo via Sportlink, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E-maillijsten
Bij aanmelding tot lid van de vereniging wordt u automatisch toegevoegd aan de e-maillijst van de vereniging ten behoeve van het verspreiden van de nieuwsbrief. Dit is een maandelijkse mail met updates over relevante zaken binnen de vereniging. Naast de maandelijkse nieuwsbrief kunnen er incidenteel e-mails worden verstuurd met urgente updates die niet kunnen wachten tot de verspreiding van de maandelijkse nieuwsbrief. Via deze e-maillijst wordt geen reclame verstuurd. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de e-maillijst via de link onderaan de verstuurde e-mails.

Beveiliging
VV Switch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VV Switch maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Alle accounts gekoppeld aan de ledenadministratie in Google Drive hebben tweetraps authenticatie en wachtwoorden worden opnieuw ingesteld zodra bestuursleden wijzigen. Daarnaast kunnen alleen de voorzitter, secretaris en penningmeester van VV Switch bij uw betaalgegevens.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door VV Switch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Switch op via secretaris@vvswitch.nl.

Privacybeleid andere websites

Op www.vvswitch.nl zijn links opgenomen naar andere websites. VV Switch is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar desbetreffende websites.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@vvswitch.nl. VV Switch zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Let wel: zolang u nog lid bent van de vereniging kunnen niet al uw gegevens verwijderd worden. Sommige gegevens zijn immers nodig voor het uitvoeren van de taken van VV Switch in verband met uw lidmaatschap. Op het moment dat u zich uitschrijft bij VV Switch  zullen uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd worden nadat alle lopende zaken zijn afgerond.