Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op zowel een bezoek aan www.vvswitch.nl als op de verwerking van persoonsgegevens van de leden van Switch.

Switch garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van de website. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Switch de volgende persoonsgegevens van haar leden vast;

 • Naam, Adres en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Nevobo lidmaatschapsnummer
 • Pasfoto
 • Betaalgegevens

Bovengenoemde gegevens (met uitzondering van de betaalgegevens) worden verwerkt via Sportlink (www.sportlink.nl) om leden te registreren bij de Nevobo. Beide partijen voldoen ook aan de AVG.

Verder gebruikt Switch bovenstaande gegevens om haar eigen administratie bij te houden met betrekking tot de indeling van teams, de automatische incasso van de contributie en voor het bijhouden van de maillijsten. Switch bewerkt haar gegevens via Google Drive, een service die wordt aangeboden door Google Inc.

Smoelenboek
Daarnaast worden onderstaande gegevens ook gepubliceerd in het Switch smoelenboek, dit smoelenboek kan door alle leden van Switch worden geraadpleegd nadat zij op de website van Switch zijn ingelogd. In het smoelenboek worden de volgende persoonsgegevens gepubliceerd:

 • Naam, Adres en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nevobo lidmaatschapsnummer
 • Pasfoto
 • Datum verjaardag zonder vermelding van het geboortejaar

Hoe lang Switch uw gegevens bewaard
Switch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Switch verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u zoals de registreren bij de Nevobo via Sportlink, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Update mail
Bij aanmelding van de vereniging wordt je automatisch toegevoegd aan de maillijst van de vereniging. Deze maillijst wordt onder andere gebruikt voor de ledenmail. Dit is een maandelijkse mail met updates over relevante zaken binnen de vereniging, via deze mail wordt geen reclame verstuurd. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van de update maillijst via een link onderaan verzonden e-mails.

Beveiliging
Switch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Switch maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle accounts gekoppeld aan de ledenadministratie in Google Drive maken gebruik van multifactorauthenticatie. Wachtwoorden worden opnieuw ingesteld zodra bestuursleden wijzigen. Daarnaast kunnen alleen Voorzitter, Secretaris en Penningmeester bij uw betaalgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Switch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Switch op via secretaris@vvswitch.nl.

Privacybeleid andere websites

Op www.vvswitch.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Switch is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@vvswitch.nl. Switch zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Let wel: zolang u nog lid bent van de vereniging kunnen niet al uw gegevens verwijderd worden. Sommige gegevens zijn immers nodig voor het uitvoeren van taken die verband houden met uw lidmaatschap. Op het moment dat u zich echter uitschrijft bij de vereniging zullen uw gegevens ook zo spoedig mogelijk verwijderd worden indien alle lopende zaken zijn afgerond.