Het bestuur

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Bij Switch bestaat het bestuur, naast de voorzitter, secretaris en penningmeester, uit de wedstrijdsecretaris, scheidsrechterscoördinator en TC-voorzitter, kijk voor de samenstelling van het huidige bestuur op de bestuurspagina. Samen geven zij uitvoering aan het afgesproken beleid en proberen ze de organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Tevens houdt het bestuur contact met de Nevobo (Nederlandse Volleybalbond), de VSU (Vereniging Sport Utrecht) en met de andere Utrechtse volleybalverenigingen. Wanneer je vragen hebt, het ergens niet mee eens bent of suggesties hebt, kun je de bestuursleden altijd aanspreken. Het is goed hen te informeren over hetgeen er leeft binnen de vereniging of bij individuele leden.

Het wedstrijdsecretariaat

Informatie over de wedstrijden wordt door de Nevobo aan het wedstrijdsecretariaat doorgegeven. De wedstrijdsecretaris geeft de nodige informatie weer door aan de aanvoerders of aanvoersters, de TC of andere leden. Wanneer een team onvoldoende spelers heeft voor een wedstrijd moet de aanvoerder of aanvoerster de wedstrijd ruim van tevoren verzetten, in overleg met het wedstrijdsecretariaat. De wedstrijdsecretaris regelt ook de organisatie van de thuisavonden: veldindeling, zaalwacht, formulieren, scheidsrechters en andere wedstrijdgerelateerde zaken.

De Technische Commissie

De TC bestaat uit een aantal leden die de vereniging en het niveau van de leden goed kennen, door te komen kijken en/of overleg te hebben met de trainers. Elk team heeft een lid uit de TC als aanspreekpunt. Kijk voor de samenstelling van de huidige TC op de commissiepagina. De belangrijkste taak van de TC is het zorgen voor de indeling van de teams, op basis van het vastgestelde Technische beleid. De TC zorgt ervoor dat alle trainingsgroepen een trainer hebben en zet het trainingsschema in elkaar. Het is over het algemeen gebruikelijk dat teams zelf voor een coach zorgen. Aan het eind van het seizoen wordt een enquête onder alle leden gehouden, waarin je kan aangeven wat je vond van het afgelopen seizoen en wat je wensen zijn. Deze wensen worden dan zoveel mogelijk meegenomen in de teamindeling en het trainingsschema van het volgend seizoen.

Overige Commissies

Naast de TC, bestaan binnen de vereniging nog de Feestcommissie (FeestCie), de Activiteitencommissie (AxCie), de Beachcommissie (BeachCie), de Communicatiecommissie (CommunicaCie), de Kascommissie en in lustrumjaren de Lustrumcommissie. Hun taken, samenstelling en contactgegevens zijn beschreven op de verschillende commissiepagina’s.