De ALV notulen plus 3 aangepaste stukken n.a.v. opmerkingen bij de ALV van 29 september 2020 zijn te vinden bij de documenten.