Het bestuur wil alle leden nogmaals verzoeken zorgvuldig met de materialen van VV Switch om te gaan. Met name de ballenkarren zijn duur en kwetsbaar. Er zijn wederom 4 nieuwe karren besteld en we willen iedereen op het hart drukken deze voorzichtig in te klappen zodat ze dit keer langer dan een jaar heel blijven. Ook willen we alle aanvoerders vragen er nog scherper op toe te zien dat na afloop van de trainingen en wedstrijden de kasten afgesloten worden. Zo zorgen we dat alleen onze eigen leden toegang tot onze materialen hebben.