In tegenstelling tot eerdere jaren zal de eerste contributietermijn dit seizoen in november geïnd worden. Dit in verband met de terugkeer na zwangerschap en bevalling van de penningmeester. Op de ALV is de contributie voor het seizoen 2015-2016 vastgesteld op €250,-  voor competitiespelende leden en €130,- voor meetrainers. (een verlaging ten opzichte van vorig seizoen door de beslissing een jaar langer met de wedstrijdshirts te doen)

Afhankelijk van de aangegeven voorkeur op de machtiging van elk lid zal het gehele bedrag of de helft in november worden afgeschreven.